martes, marzo 10

FANJAC Barcelona. Taller d'Inici de SecundàriaEn nuestra última presentación informamos del Proyecto de Secundaria y, dentro de él, del taller de inicio de Secundaria que queríamos poner en marcha para nuestr@s chic@s de 6º y 1º de la ESO

La idea es incidir en aquell@s que están a punto de entrar o acaban de llegar a Secundaria. No obstante, se pueden considerar casos de niñ@s que vayan a ser acelerados o que se encuentren en 5º y sus padres los vean ya en riesgo.

Os mostramos a continuación el planteamiento del taller que han hecho las profesionales que lo llevarán a cabo:

Projecte de la Comissió de Secundària del GTSAC


El Taller d'Inici de Secundària, com a part del Projecte de la Comissió de Secundària del Grup de Treball de Superdotació i Altes Capacitats (GTSAC) del COPC i COPeC, pretén suposar un punt de partida per a la intervenció amb nois i noies d'altes capacitats de 6è i 1r d'ESO.

El taller es vol centrar en conèixer i definir les necessitats d'aquests alumnes i també les principals dificultats i reptes que els cal afrontar durant l'inici d'aquesta etapa educativa, que sovint poden suposar canvis de suma importància en el seu autoconcepte acadèmic i personal. Aquesta informació ens suposarà una important guia per a la futura intervenció d'orientació familiar, psicoterapèutica i educativa. Aquest objectiu transversal es pretén assolir de forma pràctica, convidant-los a explorar diferents tècniques de gestió de problemes personals o socials quotidians, a través de dinàmiques grupals basades en una àmplia varietat de disciplines.

Els objectius del Taller d'Inici de Secundària són, a grans trets, els següents:

 · Fomentar la cohesió del grup a través de dinàmiques socials de col·laboració i cooperació.

 · Definir quins són els canvis i les situacions adverses que poden haver d'afrontar aquesta nova etapa, per orientar-los en estratègies d'afrontament i anticipació que els permeti minimitzar l'impacte emocional que poden patir.


 · Constatar les tendències (acadèmiques, socials i familiars) més freqüents durant el temps immediatament anterior i posterior a l'afrontament d'aquest canvi i deduir les variables que hi poden estar interferint.

 · Enfortir la seva autoestima i sentiment d'autoeficàcia, permetent-los concebre les seves capacitats i dificultats intel·lectuals, socials i emocionals.

 · Promoure l'autoconeixement emocional dels participants (potenciar que puguin conèixer els seus punts forts i els aspectes que desitgen canviar sobre sí
mateixos).

 · Ajudar-los a ser conscients del seu rol familiar i social i de quines expectatives es tenen sobre ells i quines tenen sobre sí mateixos.

 · Conèixer i posar en pràctica les fases genèriques per a la resolució de conflictes. · Proporcionar tècniques específiques de resolució de diferents tipus de conflictes que els ajudin a augmentar la seva sensació de control en la gestió dels problemes socials i personals quotidians.

 · Orientar-los en la definició d'objectius personals, socials i familiars a curt, mig i llarg termini, juntament amb la concreció i temporalització dels passos previs per al seu assoliment.

Es planteja aquest taller a alumnes de 6è de primària i 1r d'ESO i tindrà una durada de 6 sessions de 2h, al final de les quals es durà a terme una sessió de tancament i presentació dels aprenentatges a les famílies.

El taller estarà impartit per: 
    Sandra Tarragó, psicòloga 
    Milagros Valera, pedagoga i logopeda 
    Maria Beltran, psicòloga


Inicio: sábado 21 marzo
Finaliza: sábado 27 junio
(21 marzo, 18 abril, 16 y 30 mayo, 13 y 27 junio)

Horario: 17:00 horas - 19:00 horas
Duración: 2 horas

El precio es total para las 6 sesiones:
Precio socios: 40 euros / taller
Precio hermanos socios: 35 euros / taller
Precio no socios: 60 euros / taller

Lugar:
Casal de Barri de Sant Andreu
c/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Antiga fàbrica Fabra i Coats

https://sites.google.com/site/webfanjaccat/activitats