lunes, febrero 29

Fanjac Barcelona. Joc de pistes: Misteris a l'Eixample

 JOC DE PISTES: MISTERIS A L’EIXAMPLE
(Activitat participativa entre pares i fills) DESCRIPCIÓ  

Un joc de pistes per descobrir l’Eixample dret de forma activa, lúdica i creativa. La  participació dels pares és fonamental, ja que poden guiar els nens i nenes en el coneixement de la ciutat. S’hauran de seguir una sèrie d’enigmes per revelar diversos misteris i anar avançant en el camí fins a trobar el destí, per això caldrà obrir bé els ulls!

Aquesta activitat requereix la participació activa dels pares, que hauran d’acompanyar els fills pels carrers de l’Eixample.

OBJECTIU


Fomentar la complicitat entre pares i fills, actuant com a equip descobrint la ciutat. 
 

DATA

13 de març del 2016

EDAT DELS NENS/NENES
 


Entre 7 i 12 anys.

MÀXIM D’INSCRITS 


25 nens amb els respectius pares. 

PREU

5 € per nen (activitat gratuïta per als pares)

MECÀNICA
 

   - Cada equip està format per un o dos pares i els seus fills. TOTS ELS NENS han d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
 

  - Per tal de comptar amb una millor dinàmica de l’activitat, tots els equips no cal que  comencin l’activitat al mateix temps, sinó que cada grup familiar es pot convocar seguint el decalatge d’horari especificat tot seguit: 

             EQUIPS 1al 4:             10:00h  
             EQUIPS del 5 al 9:      10:15h
             EQUIPS 10 al 14:        10:30h
             EQUIPS del 15 al 19:  10:45h  
             EQUIPS del 20 al 25:  11:00h
 

  - A mesura que vagin arribant al punt d’inici, cada equip participant rebrà una identificació i un document i material de dibuix amb el joc i els enigmes que hauran de completar. Hauran de  trobar tots els  elements  que  se’ls  demana  i  hauran de  presentar  el material completat al punt final del recorregut.
 

  - El joc es pot realitzar amb una hora, aproximadament. Els equips sortiran del punt d’inici entre les 10 i les 11h i hauran d’arribar entre les 11 i les 12:30h com a màxim.
 

  - La  mateixa  persona  que  ha  rebut  els  participants  al  punt  d’inici, s’esperarà al punt final per rebre’ls i entregar un reconeixement per haver aconseguit superar l’aventura. 

https://sites.google.com/site/webfanjaccat/activitats


LLOC D'INICI

El  punt  d’inici  on  cal  convocar  tots  els  participants:  Conservatori Municipal de Música (carrer Bruc, 110-112)


miércoles, febrero 17

Fanjac Barcelona. Taller de teatre emocional


 CURS DE TEATRE EMOCIONAL
  
En aquest curs es treballaran aspectes tan importants com reconèixer de les emocions, aprendre a gestionar-les, autoconfiança, esforç, etc.

El curs està plantejat en 4 sessions d'hora i mitja repartides en un horari i dies segons l'edat: 

     De 5 a 9 anys 

     Màxim: 10 nens/nenes
     27 febrer: de 17:15h a 18:45h
     5 març, 12 març, 2 abril: de 17:00h a 18:30h

     De 10 a 14 anys 

     Màxim: 10 nens/nenes
     27 febrer: de 19:00h a 20:30h
     5 març, 12 de març, 2 abril: de 19:00h a 20:30h

A continuació presentem el programa que es seguirà: 

    - Primer Dissabte
      Treball de coneixença, confiança, relaxació, concentració i predisposició per treballar. 

    - Segon Dissabte
      Treball de contacte amb les emocions generals, les coneixem, les ubiquem, les definim i aprenem a com treballar-les. 

    - Tercer Dissabte
      Treball emocional individual. A partir de cada nen/a treballarem aquelles emocions que siguin necessàries en cada un d’ells/es. Ja sigui a través del joc en el cas dels més petits i a través del text en el cas dels més grans. 

    - Quart Dissabte
      Seguim amb el treball emocional individual. Reflexió i valoració de les classes rebudes. 
      Eines per d’ara endavant continuar gestionant les emocions. 


El preu és el total per a les 4 sessions:
Preu socis: 30 euros / taller
Preu germans socis: 25 euros / taller
Preu no socis: 40 euros / taller

Lloc:
Ateneu l'Harmonia
c/ Sant Adrià, 20
08030 Barcelona
Antiga fàbrica Fabra i Coats


https://sites.google.com/site/webfanjaccat/activitats


martes, febrero 9

Fanjac Barcelona. Taller d' Inici de Secundària

TALLER D'INICI DE SECUNDÀRIA (TIS)  
PLA D'ADAPTACIÓ A LA SECUNDÀRIA (PAS)
PER A ALUMNES D'ALTES CAPACITATS

Dissenyat per la comissió de Secundària del GTSAC Intervenció amb alumnes: Tallers d'Inici de Secundària 
 
Taller grupal adreçat a alumnes de cicle superior de primària i primer cicle de secundària (6​ è​  i 1​ r​  ESO) ​amb els objectius de: 


- Fomentar la ​cohesió​ del grup a través de dinàmiques socials de col·laboració i cooperació. 

- Definir quins són els canvis i les situacions adverses que poden haver d'afrontar aquesta nova etapa, per orientar­los en estratègies d'afrontament i anticipació que els permeti minimitzar l'impacte emocional que poden patir. 

· Constatar les tendències (acadèmiques, socials i familiars) més freqüents durant el temps immediatament anterior i posterior a l'afrontament d'aquest canvi i deduir les variables que hi poden estar interferint. 


· Enfortir la seva autoestima i sentiment d'autoeficàcia​, permetent­los concebre les seves capacitats i dificultats intel·lectuals, socials i emocionals. 


· Promoure l'​autoconeixement emocional dels participants (potenciar que puguin conèixer els seus punts forts i els aspectes que desitgen canviar sobre sí mateixos). 


· Ajudar­-los a ser conscients del seu rol familiar i social i de quines expectatives es tenen sobre ells i quines tenen sobre sí mateixos. 


· Conèixer i posar en pràctica les fases genèriques per a la ​resolució de conflictes. 


· Proporcionar tècniques específiques de resolució de diferents tipus de conflictes que els ajudin a augmentar la seva sensació de control en la gestió dels problemes socials i personals quotidians. 


· Orientar­los en la definició d'​objectius personals, socials i familiars a curt, mig i llarg termini, juntament amb la concreció i temporalització dels passos previs per al seu assoliment.

Dinàmica del Taller d'Inici de Secundària

 
El taller s'estructura al voltant de ​3 eixos d'intervenció​: 


· ACADÈMIC (tècniques d'estudi, estil d'aprenentatge, hàbits i planificació de les tasques, organització del temps, priorització, afrontament de dificultats acadèmiques) 

· EMOCIONAL (autoconeixement del potencial i de les àrees amb més dificultat, estratègies d'identificació i gestió emocional) 


· SOCIAL (cohesió social, habilitats socials, relativització de competències i dificultats, suport emocional en entorn d'igual­igual, aprenentatge cooperatiu)

Les sessions del taller partiran de la tria d'un projecte comú per a tots els participants, que aniran desenvolupant progressivament amb la guia i suport dels professionals conductors del taller. ​Cada sessió ​constarà de dues parts relativament diferenciades: 


1. Projecte​: es farà una posada en comú, treball supervisat i orientació dels passos a segui (tractant aspectes de tècniques d'estudi com: cerca i síntesi d'informació, elaboració i anàlisi de les dades, consolidació d'esquema i resum, presentació oral i escrita de la informació...).


2. Activitat socio­emocional​: es durà a terme una activitat relacionada en certa mesura amb el tema central del projecte que els permetrà posar a prova i conèixer estratègies de gestió emocional o relació social (comunicació efectiva, assertivitat, lideratge, identificació emocional, empatia...)

El desenvolupament dels continguts del taller serà elaborat per la Comissió de Secundària del ​Grup de Treball d'Altes Capacitats (GTAC)​. 


Calendari de sessions​ de 2016 (9 sessions + sessió de presentació final): 


Febrer​: ​
    13/2​ i ​20/2​ de ​17­-19h

Març​: 
    ​5/3 i 19/3 de 7­-19h
 

Abril​: 
    ​9/4​ i ​16/4​ de ​17­-19h
 

Maig​: 
    ​7/5​ i ​21/5​ de ​17­-19h
 

Juny​: 
    ​4/6​ de ​17­-19h
 

Presentació final​: ​
    11/6​ de ​17­-19Preu total pel taller

Preu socis: 60 euros / taller
Preu germans socis: 50 euros / taller
Preu no socis: 70 euros / taller

https://sites.google.com/site/webfanjaccat/activitats