lunes, febrero 29

Fanjac Barcelona. Joc de pistes: Misteris a l'Eixample

 JOC DE PISTES: MISTERIS A L’EIXAMPLE
(Activitat participativa entre pares i fills) DESCRIPCIÓ  

Un joc de pistes per descobrir l’Eixample dret de forma activa, lúdica i creativa. La  participació dels pares és fonamental, ja que poden guiar els nens i nenes en el coneixement de la ciutat. S’hauran de seguir una sèrie d’enigmes per revelar diversos misteris i anar avançant en el camí fins a trobar el destí, per això caldrà obrir bé els ulls!

Aquesta activitat requereix la participació activa dels pares, que hauran d’acompanyar els fills pels carrers de l’Eixample.

OBJECTIU


Fomentar la complicitat entre pares i fills, actuant com a equip descobrint la ciutat. 
 

DATA

13 de març del 2016

EDAT DELS NENS/NENES
 


Entre 7 i 12 anys.

MÀXIM D’INSCRITS 


25 nens amb els respectius pares. 

PREU

5 € per nen (activitat gratuïta per als pares)

MECÀNICA
 

   - Cada equip està format per un o dos pares i els seus fills. TOTS ELS NENS han d’anar acompanyats d’un adult que se’n responsabilitzi.
 

  - Per tal de comptar amb una millor dinàmica de l’activitat, tots els equips no cal que  comencin l’activitat al mateix temps, sinó que cada grup familiar es pot convocar seguint el decalatge d’horari especificat tot seguit: 

             EQUIPS 1al 4:             10:00h  
             EQUIPS del 5 al 9:      10:15h
             EQUIPS 10 al 14:        10:30h
             EQUIPS del 15 al 19:  10:45h  
             EQUIPS del 20 al 25:  11:00h
 

  - A mesura que vagin arribant al punt d’inici, cada equip participant rebrà una identificació i un document i material de dibuix amb el joc i els enigmes que hauran de completar. Hauran de  trobar tots els  elements  que  se’ls  demana  i  hauran de  presentar  el material completat al punt final del recorregut.
 

  - El joc es pot realitzar amb una hora, aproximadament. Els equips sortiran del punt d’inici entre les 10 i les 11h i hauran d’arribar entre les 11 i les 12:30h com a màxim.
 

  - La  mateixa  persona  que  ha  rebut  els  participants  al  punt  d’inici, s’esperarà al punt final per rebre’ls i entregar un reconeixement per haver aconseguit superar l’aventura. 

https://sites.google.com/site/webfanjaccat/activitats


LLOC D'INICI

El  punt  d’inici  on  cal  convocar  tots  els  participants:  Conservatori Municipal de Música (carrer Bruc, 110-112)